Over CVW

Over Centrum Veilig Wonen

Sinds 2015 zetten de medewerkers van Centrum Veilig Wonen (CVW) zich in voor de versterkingsopgave in het Groninger Gasveld. CVW zorgt voor het selecteren, aansturen, faciliteren en evalueren van marktpartijen die nodig zijn voor het inspecteren, engineeren, herstellen en bouwkundig versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. CVW kent tevens een adviesrol ten aanzien van optimale opdrachtformulering en de wijze van uitvoering.

Onder aansturing van CVW:

  • worden woningen en gebouwen geïnspecteerd;
  • wordt na een inspectie berekend of een woning of gebouw moet worden versterkt. Wanneer dit het geval is, wordt berekend welke maatregelen daarvoor nodig zijn;
  • wordt de woning of het gebouw, indien nodig, versterkt.
  • Het programma en de prioriteit voor het inspecteren en het versterken van woningen en gebouwen, wordt bepaald door NCG.

Een unieke opgave, een unieke positie

Een unieke opgave in een voor Nederland unieke situatie. Dat is - zeker in het begin - niet altijd in één keer goed gegaan. CVW heeft zich daarbij laten zien als een zeer snel lerende organisatie onder complexe omstandigheden.

Er zijn in de afgelopen 2 jaar veel stappen gezet. CVW heeft van het haar opgedragen aantal woningen – ruim 10.000 – reeds 95% geïnspecteerd en in ruim de helft van dit aantal is er ook al een versterkingsadvies gemaakt. In de aanpak voor de risicovolle gebouwelementen, zoals bijvoorbeeld schoorstenen, is reeds 74% van de opdracht volbracht.

CVW heeft ondertussen een unieke positie opgebouwd met alle relevante betrokkenen doordat ze de linking pin is geworden tussen beleid en uitvoering. CVW heeft dan ook een zeer uitgebreid netwerk opgebouwd met lokale overheden en marktpartijen, zoals ingenieursbureaus, architecten en vele kleine lokale aannemers.

De medewerkers van CVW, die merendeels zelf uit het gebied komen, hebben inmiddels specialistische kennis en expertise; op het gebied van technologie, innovatie en communicatie met bewoners.