Inspecteren en berekenen

Het inspecteren en berekenen van de sterkte van uw woning of gebouw

Centrum Veilig Wonen (CVW) is in 2016 gestart met de uitvoering van inspecties van woningen en gebouwen in de prioritaire gebieden. Deze gebieden zijn vastgesteld in het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De inspecties dienen duidelijkheid te geven over welke gebouwen versterkt dienen te worden om bestand te zijn tegen de aardbevingen door gaswinning.

De inspectie van uw woning

Indien uw woning of gebouw op de planning staat om geïnspecteerd te worden, informeert de NCG u hier van tevoren over. Vervolgens zorgt CVW ervoor dat een deskundig inspectiebureau een inspectie uitvoert bij uw woning of gebouw. Een deel van de woningen en gebouwen wordt uitgebreid geïnspecteerd en een deel minder uitgebreid. Bij een uitgebreide inspectie wordt ook de fundering van een pand bekeken. De schade die deze uitgebreide inspectie met zich mee brengt, wordt door CVW hersteld of vergoed. We doen altijd ons uiterste best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

De NPR

In Nederland geldt wetgeving over hoe er veilig gebouwd moet worden. Aardbevingsbestendig bouwen is niet opgenomen in de huidige bouwregelgeving. Naar aanleiding van de aardbevingen in Noordoost Groningen verandert dit. In 2015 heeft de NEN-Commissie een richtlijn opgesteld: de Nederlandse Praktijkrichtlijn.  Deze richtlijn gebruiken wij nu als uitgangspunt voor het bouwkundig versterken van woningen.

Wel of niet versterken?

Na het uitvoeren van de inspectie wordt berekend of uw woning of gebouw moet worden versterkt. Daarbij wordt gekeken of het pand voldoet aan de op dat moment geldende richtlijn (NPR). Indien uw woning of gebouw aan de NPR voldoet, hoeven er geen werkzaamheden aan uw woning te worden uitgevoerd. Indien uw woning of gebouw niet aan de NPR voldoet, wordt in een adviesrapport vastgelegd wat de benodigde versterkingsmaatregelen zijn. Het advies wordt met u besproken om uiteindelijk samen tot een uitvoeringsplan voor uw woning of gebouw te komen. Daarbij wordt ook gekeken of koppelkansen mogelijk zijn. Na uw akkoord op het plan, start CVW met de regie op de uitvoering ervan.

Vragen over het inspecteren van uw woning?

De volgorde van het inspecteren en versterken van woningen en gebouwen wordt bepaald door de NCG. CVW heeft daarbij een adviserende rol. Tevens dragen wij zorg voor de adequate uitvoering van de inspecties en de complexe sterkteberekeningen van de woningen en gebouwen. Samen met de NCG kijken we of we het proces kunnen versnellen door te werken met een catalogus met daarin versterkingsmaatregelen per woningtype.

Wanneer u vragen heeft over de inspectie van uw woning of gebouw, dan kunt u contact opnemen met uw bewonersbegeleider bij de NCG of een bezoek brengen aan een van de NCG-versterkingspunten. Meer informatie is ook te vinden op de website van de NCG.